Ekspertsvar

Sofie: Hva kan man gjøre om man blir fryktelig sinna og ikke seg selv når overgangsalderen kommer? Jeg sliter skikkelig!
Lege Bernt svarer: Det er store forandringer som skjer når overgangsaldern kommer. Selv om de fleste plages av hetetokter og søvnforstyrrelser er det mange som også får leddsmerter, mer hodepine og nedsatt sexlyst. Andre blir deprimerte og mang får mere angst og uro. Nesten all merker at hukommelse og konsentrasjon blir dårligere og det skjer særlig når hetetoktene kommer som værst. Det er også mange som blir sinte og agressive som et svar på at kroppen ikke fungerer.

Det er gjort spect målinger som viser hvordan blodgjennomstrømningen i hjernen endres under hetetokter. Det er skremmende målinger som viser at under en kraftig hetetokt avtar blodgjennomstrøningen til hjernen så kraftig at det er lett å skjønne at kvinner ikke kan fungere normalt og mange kan nok oppleve at de delvis mister kontroll og kan føle seg nærmest utilregnlige. Det er altså fysiologiske forklaringer på at både kropp og psyke ikke fungerer opptimalt under hetetokter og i overgangsaldern.

Når du sliter med ukontrollert sinne må du søke hjelp så du får bedre kontroll over plagene. De finnes mange artikler her på Overgang som kan gi deg råd og tips om hvordan du kan bli bedre. Fra mitt ståsted som lege vil jeg anbefale deg først å prøve akupunktur i kombinasjon med soya-fytoøstrogener som du finner i preparater som Nutri5 eller Femarell. Begge deler vil dempe overgagnsalder plager å hjelpe deg med å komme i bedre balanse.Du kan godt kombiner akupunktur og femarelle for eksempel.

Er du deprimert og sinna, er det mange som også har nytte av Johannesurt preparater som gir en lett stemningshevning og kan bedre søvnen. Johannesurt virker ved at det øker mengden seretonin i sentralnervesystemet på samme måte som moderne antidepressiva gjør det.

Regelmessig mosjon, meditasjon og avspenning og et sundt kosthold med mye bær og grønnsaker og fet fisk reduserer også plagene.