Ekspertsvar

hege johnsen: Hallo :)
Hvordan kan jeg klare vektnedgang etter oppstart av Tamoxifen? På ett år har jeg økt i vekt ca 15 kg. Jeg var en stund undervektig pga cellegift, deretter normalvektig i ett år, men så startet vektøkningen. Jeg har Tamoxifen som livsforlengende, dvs at jeg ikke slutter med denne etter 5 år. Jeg er 45 og har alltid vært aktiv. Jeg har alltid trent, gått lange turer etc. Pga lymfødem arm og uttalte skjelettmetastaser er det begrenset hva jeg kan gjøre av trening. Har allikevel trent hjemme (stepkasse og DVD) For første gang siden 1994 opplevde jeg å ikke klare å trene mer enn 1/4 av DVD før jeg segnet om. Fatigue er bivirkning både av medisin, tidligere kurer og konstant betennelsesreaksjon i kroppen. Nå vurderer jeg oppstart med Levaxin, evt op bort eggstokk (har bare èn). Har vært innmeldt i vektklubb.no i 5 uker, uten at det har hjulpet. De mener jeg bør veie maten fordi jeg ant spiser mer enn oppgitt. Har regnet ut at jeg ligger på godt under 1000 kcal/døgn.
Hetetokter gjør nattesøvnet oppstykket og usammenhengende, men det synes ikke slik som uønsket fettopphopning, og er derfor ikke noe problem jeg bruker tid på.
Er takknemlig for svar.
Mvh Hege.
Brystkreftekspert Ellen svarer: Kjære Hege!

Så kjedelig å høre hvordan du sliter med sykdom og bivirkninger av behandling for sykdommen din!
Det er en kjent og helt vanlig bivirkning av Tamoxifen at man legger på seg. Vanligvis begrenser det seg til ca. 5 kg, men jeg har også hørt om andre som har lagt på seg så mye som deg. Vi er litt usikre på hva denne vektøkningen består i, det er nok både en fettopphopning og en væskeansamling i kroppen. Mange forteller om store vansker med å gå ned i vekt så lenge de bruker denne medisinen. Det høres ut til at du har gjort alt helt riktig i forhold til å prøve og gå ned i vekt. Jeg forstår godt at fysisk aktivitet er vanskelig siden du har spredning til skjelettet og fatigue (svær trøtthet/slitenhet). Det å gå ned i vekt, vil nok kreve ca. 80% endring i kostholdet og effekten av trening er trolig bare rundt 20%. Men med et kalori-inntak på rundt 1000 i døgnet er det ikke mer å hente her, det er egentlig for lavt, selv for en som slanker seg.
Bruker du noen spesifikke medisiner for spredningen til skjelettet? Noen slike medikamenter kan også ha en bivirkning med vektøkning (i tillegg til den vi ser med Tamoxifen).
Jeg tror ikke jeg kan gi deg noen unike råd vedrørende vektnedgang som du ikke allerede er vel kjent med. Fortsett med kalorirestriksjon, så vil kanskje vekttapet komme gradvis over tid. Muligens kommer du til å måtte skifte til en annen medisin enn Tamoxifen i framtiden (dersom denne mister sin effekt). Da kan det være du får litt ”hjelp” med å gå ned i vekt.
Når det gjelder bruk av Levaxin, så er jo det en medisin man bruker ved lavt stoffskifte, Legen din har sikkert sjekket dette. Pasienter som har fått strålebehandling som har affisert halsen, kan lettere utvikle lavt stoffskifte og få behov for Levaxin som behandling. Pasienter med lavt stoffskifte, kan ha problem med vektøkning, noe som bedres med Levaxin. Fastlegen din er den beste til å sjekke dette for deg.
Jeg vet ikke helt hvorfor du vurderer å fjerne den siste eggstokken din? Er det for å kunne bruke en annen type medisin enn Tamoxifen? Jeg kjenner jo ikke ditt sykdomstilfelle så godt, men det høres ut som denne vurderingen er noe du bør ta med leger på sykehuset der du er behandlet.
Hetetokter og derav søvnvansker er dessverre også en bivirkning av Tamoxifen, men det er ikke sikkert dette vil være så mye bedre med andre typer anti-østrogen behandling som for eksempel aromatasehemmere som gis til kvinner etter overgangsalder, Dette er nok også noe du best får diskutere med leger som kjenner deg på sykehuset.
God bedring!

Hilsen Ellen


Les mer om: cellegifttamoxifen