Ekspertsvar

N.: Hei. 40 år og har brukt antiøstrogener i 5 år. Har nå fått beskjed om å slutte å bruke tablettene. Har hatt hetetokter om natten og kraftig menstruasjon. Vil jeg merke noen endringer? Hva er egentlig % for tilbakefall, synes det er mange som får det etter 5-10 år. Er det i så fall noe jeg kan gjøre for å forhindre det? Noen har nevnt for meg at de har fått en annen type tablett kur etter 5 år med antiøstrogen. Vil samtidig takke alle på Ullevål sykehus får en fantastisk behandling jeg fikk under min operasjon for å fjærne bryst, cellegiftkur og stråling, samt rekonstruksjon av nytt bryst. Er i full jobb, har fin familie og setter utrolig pris på livet.
Brystkreftekspert Ellen svarer: Hei N!
Først og fremst må jeg få takke for hyggelig omtale vedrørende behandlingsopplegget for brystkreftsykdommen din, men det skulle på den annen side bare mangle om ikke du i en slik situasjon skulle bli godt tatt vare på!
Du er en av få unge brystkreftpasienter i Norge og dere møter gjerne litt større utfordringer enn eldre som får denne sykdommen. Ofte er svulstene større og mer biologisk aggressive enn hos eldre kvinner. Kvinner mellom 50 og 69 år går til mammografiscreening og får oftere oppdaget svulsten sin tidligere enn yngre kvinner som stort sett får diagnostisert sin brystkreftsykdom på bakgrunn av at hun selv har kjent en kul i brystet. En 35 åring kan ha barneønske som ofte er vanskelig å kombinere med behandling for kreftsykdom. Men det høres ut som du allerede hadde stiftet familie da du ble syk og jeg regner med at familien har vært en god støtte for deg i disse årene.
Antiøstrogen virker ved å redusere østrogennivået i kroppen. Bivirkningene er de samme som man ser ved overgangsalderplager; hetetokter, tørre slimhinner, ustabilt humør, vektoppgang osv. Det er mulig at de plagene du beskriver vil bli bedre nå som du slutter med medisinen. Det er uvanlig med sterke menstruasjonsblødninger med pågående antiøstrogenbehandling, de fleste mister menstruasjonen dersom de har fått cellegift først.
Prognosen ved brystkreft er blitt mye bedre de senere årene og ca. 90% lever etter 5 år! De fleste tilbakefall kommer innen 2 år etter operasjon, men tilbakefall kan i sjeldne tilfelle forekomme også 20 og 30 år etter behandling. Det beste du kan gjøre for å unngå tilbakefall er å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag, unngå å legge på deg og være måteholden med alkohol.
Det er ingen anbefalinger om videre bruk av noen tabletter i ditt tilfelle. I særskilte tilfelle, kan det være aktuelt med 3 års ytterligere behandling med en såkalt aromatasehemmer hos postmenopausale kvinner (etter overgangsalder), men det er svært sjelden aktuelt.