Ekspertsvar

Ellen: hHva mener du om de undersøkelsene som har vist at mammgrafi fører til at mange kvinner blir overbehandlet for kreft, at det ikke fører til redusert dødelighet. Er i tvil om en skal ta mammgrafi når den tid kommer.
Brystkreftekspert Ellen svarer: Ja, det er et spørsmål du ikke er alene om å stille seg! Vi vet at det er såkalt overdiagnose hos ca. 15 prosent av de som møter til mammografiscreening. Overdiagnose betyr i denne sammenheng at det påvises en lesjon som aldri vil gi kliniske symptomer hos disse kvinnene, vanligvis dreier det seg om såkalte forstadier til kreft. Vårt problem er at vi i dag ikke vet hvilke av disse forstadiene som vil utvikle seg til kreft og ikke. Av den grunn anbefaler vi alle å fjerne det området i brystet der slikt forstadium er påvist. Min erfaring er at nærmest alle følger denne oppfordringen og ikke angrer på det. Det pågår nå en nasjonal evaluering av screeningprogrammet i Norge. Inntil videre vil jeg anbefale deg å ta del i screeningen. Screeningen har for øvrig også medført at vi har fått opprettet 19 såkalte brystdiagnostiske sentra i Norge og dette har medført en betydelig kvalitetsheving innen diagnostikk og behandling av brystkreft.

Hilsen Ellen