Ekspertsvar

Anonym: Hei, dame 36 år, har MS. Har vært mye plaget med hodepine,vondt i muskler og ledd,nattesvette,hjertebank,kuler under armene( skal fjernes) også kløende utslett under armene. Min mor var tidlig i overgangsalder og min lege to prøver og de indikerer tidlig overgangsalder.. Har hatt hormonspiral i 4 år, så menstasjon har jeg ikke..
Farmor, tante og onkel har også lavt stoffskifte, går på med. for det. Mine stoffskifte prøver ligger helt nede på grensen.
Hva kan jeg gjøre for å få det bedre i kroppen?
Lege Bernt svarer: Med MS er det viktig for deg å prøve og myklande overgangsaldern for å redusere plagene. Det er riktig at kvinner ofte følger sine mødre med hensyn på når de går over i overgangsalder. Hvis du har tatt blodprøver hos legen din og både FSH og LH er lett forhøyet indikerer nok det at du er i begynnende overgangsalder.I den aldern du er nå ville jeg anbefalt deg å beholde hormonspiralen en stund til for å reduser plagene - men hvis plagene øker ville jeg gitt deg hormonsubstitusjon når du går så tidlig i overgangsalder. Da ville jeg brukt bioidentisk østradiol som plaster i kombinasjon med 5% progesteronkrem for å utsette overgangsalder.

Men like viktig er det å komme i gang med stoffskifte behandling, det er ikke sikkert du trenger så kraftig doser med stoffskifte hormoner. En lite substitusjon i en så utsatt fase som du er nå kan både bedre allmenntilstand betraktelig å utsette overgangsalder plager. Med andre ord hvis du ikke gjør noe med stoffskifte plagene dine tror jeg overgangsalders plagene kan bli verre. Jeg tror du greier deg med små doser levaxin(thyroxin) og at du kanksje kan bruke det en kortere periode - men synes altså ikke du skal gå inn overgangsadler med litt lavt stoffskifte - det forverrer bare hormonbalansen din ytterligere.

Når du har ryddet opp i dette, kan det jo vise seg at både hodepinen, muskel og leddsmertene, nattesvetten og hjertebanken blir borte , for de er alle kardinalsymptomer på overgangsalder. Har du i tillegg et for lavt stoffskifte og får riktig behandling for det kan jo gevinsten ble veldig stor. Så kom deg til lege å få hjelp med en gang.