Ekspertsvar

nille: Hva mener du om mammografiscreening?
Det har vært mye snakk om nytteverdien av mammografi i det siste.
Det er ikke lett for oss vanlige å vite hva som er best.
Skal de som bruker østrogen i overgangsalder ta oftere mammografi enn annet hvert år?
Skal man begynne å ta mammogrfai før 50 år?
Er det noen vits med ultralyd eller MR for sjekk av brystene?
Brystkreftekspert Ellen svarer: Kjære Nille!

Jeg vil anbefale alle kvinner som blir innkalt til mammografiscreening, å møte opp. Ja. det er helt korrekt at nytteverdien av mammografiscreening har vært omdiskutert de senere årene. Det er problematisk å gjøre gode statistiske analyser vedrørende mammografiscreening og dette gjør at ulike studier har kommet med forskjellige resultat. Det er nylig publisert en stor europeisk studie som konkluderer med at det er gunstig å gå til regelmessig mammografiscreening i alderen 50 til 69 år. De finner at kvinner som går til slik screening har en liten overlevelsesgevinst sammenlignet med kvinner som ikke går til screening. Norske tall er også analysert i denne store studien.
Kvinner som bruker østrogen anbefales ikke å gå til hyppigere mammografi enn andre kvinner. Mammografiscreeningen innebærer billedtaking annethvert år og det skal være tilstrekkelig.
Det foreligger ikke studier som viser nytteverdi av mammografiscreening for kvinner under 50 år og det er mer sannsynlig at screeningen evt. bør utvides i den andre enden, nemlig til 75 år enn 45 år. Det er langt flere som får brystkreft i alder over 70 år enn under 50 år.
MR av bryst benyttes kun i helt spesielle tilfelle, for eksempel hos de som har påvist arvelig brystkreft og hos de hvor annen utredning ikke fører til målet. For noen år tilbake trodde vi at MR ville få en større plass i utredning av brystsykdom, men det har vist seg at MR ofte gir uspesifikke svar og faktisk kan føre til unødvendige biopsier.
Hilsen Ellen