Ekspertsvar

kvinne 50 : Så en lege skrev at så lenge en kvinne har mens, treng hun ikke østrogenbehandling,mener du og det?
Har regelmessig mens. Bruker estradot 0,50 mg og naturlig progesterondråper,
Har hjertebank og trøtt lite sexlyst.
Vis du kun bruker estradot er det fare for undelivkreft.?bør vi ikke bruke gestagen /progesteron i tilegg?så i legeforeningen at brukte du østrogen +gestagen i over 5 år var det større fare for brystkreft,,,
Står jo mellom "pest og kolera " dette?
Lege Bernt svarer: De fleste kvinner som har mens har nok tilstrekkelig østroen, til at de ikke trenger tilskudd, i alle fall hvis mensen er regelmessig. Hvis menstruasjonen er uregelmessig og prøver viser at kvinnen er i beynnende overansalder og at hun antagelig vil gå alt for tidlig i overansalder er situasjonen en helt annen. I sistnevnte tilfelle har hun nok også østrogenmangel selv om hun menstruerer av og til, hvis det er tilfelle er det nok gunstig å begynne med litt østrogen tidlig - så dette er ikke helt svart/hvitt.

Du har regelmessig mens og bruker østradot 50 mg som er vanlig startdose og naturlig progesteron dråper. Du sier du har hjertebank, er trett og har lite sexlyst - østrogenmangel kan være en del av problemstillingen hos deg fremdeles, men trenger absolutt ikke være det. Er du fremdeles i østrogenmangel kan dosen økes til 75 mg eller 100mg - men som sagt kan plagene dine skyldes flere andre forhold enn østrogenmangel - du bør derfor diskutere mulige andre årsaker og hva som kan gjøres nærmere med legen din - jeg har for lite opplysninger om deg til å gi et godt svar her.

Det er riktig at kvinner som bruker østrogen alene i overgansalder , får en liten men økt risiko for endometriekreft, dvs kreft som starter i endometriet i livmorhulen, og at denne riskoen reduseres hvis østrogen kombineres med et gestagen. Derfor bør alltid østroen kombineres med et gestagen eller naturlig proesteron som er ditt naturlige gestagen. Problemet med proesteron er imidlertid at det har veldig kort halveringstid og er vanskelig og administrere for å gi tilstrekkelig beskyttende effekt.

Imidlertid viser de "stygge" studiene som er gjort på bruk av østroen og på bruk av østrogen og progesteron i kombinasjon at langvarig bruk spesielt øker risiko for brystkreft, hjerneslag og hjertekarsykdommer.
Bruk av østrogen i kortere perioder på 1-3 år og i mindre doser gir ikke samme økt risiko for disse alvorlige bivirkningene - så det er ikke riktig som du fremstiller det at det er et valg mellom "pest og kolera". Problemstillingen er mye mere nøyansert enn det, det dreier seg om å bruke østrogen i moderate og ikke for store doser og over kortere tidsperioder. Det dreier seg da også om å kombinere det med bedre stressmestring, etablere bedre søvnmønster, bruke komplementærmedisinske behandlinger som akupunktur og Femarelle o og andre ting i overgangsperioder for å lette plagene.
mvh Bernt