Ekspertsvar

kristin: Hei! har nylig fjernet en kul i brystet og skal kun ha strålebehandling. Fikk beskjed etter operasjonen at alt var fjernet. Hvordan kan de være sikre på dette?
Brystkreftekspert Ellen svarer: Kjære Kristin!
Alt vev som blir fjernet fra brystet, blir nøye undersøkt under mikroskop av en erfaren patolog. Det kan være vanskelig å få grundig undersøkt enhver cm dersom et helt bryst blir fjernet, men svulstområdet blir alltid nøye undersøkt. Når du bare har fjernet en svulst i brystet, blir svulsten grundig undersøkt. Kulen som fjernes fra brystet blir først lagt i formalin noen dager for å fikseres. Deretter lages det snitt fra flere områder i svulsten og ikke minst alle kantene for å se om alt kreftvev er kommet med ut. Disse snittene blir farget med spesialfarging slik at patologene tydeligere kan se ulike typer vev. De kan på denne måten gi oss et pålitelig svar på at alt som på forhånd var kjent som en kul eller sett på mammografi og/eller ultralyd, virkelig er kommet med ut.
Du må likevel ha strålebehandling fordi det kan være små kreftceller andre steder i brystet som ikke er mulig å se på noen bilder. Med strålebehandling reduseres risikoen for tilbakefall i brystet betraktelig. Nye studier antyder at det å gjøre brystbevarende operasjon med påfølgende strålebehandling gir minst like god prognose som det å fjerne brystet.
Lykke til med strålebehandlingen!