Ekspertsvar

"Anne": Glemte å spørre om følgende: Hvorfor kan man ikke få hormoner/østrogen når man har hatt trippel negativ brystkreft? Den er jo ikke hormonfølsom. Og hvor lenge etter uteblitt menstruasjon er man ferdig med overgangsalder. Går plagene over etter man er ferdig med overgangsalderen? Og få man sterkere plager når man blir kunstig satt i overgangsalder pga cellegift. Synes plagene er verre NÅ enn under cellegift behandlingen.
Brystkreftekspert Ellen svarer: ellen: Kjære Anne igjen!
Brystkreft regnes som en kreftsykdom hvor hormonelle faktorer spiller en viktig rolle selv om svulsten din manglet østrogen og progestronreceptorer. Trippel negative svulster kan ha en noe dårligere prognose enn andre svulster og vi er derfor ekstra forsiktige med å utsette pasienter med trippelnegativ brystkreft, for østrogen. Østrogen kan være energi for evt. gjenværende kreftceller til videre vekst.
Et år etter siste menstruasjon, regner man at overgangsalder er inntrådt. Noen har få eller ingen plager ved overgangsalder, de fleste har plager av ca. 1 års varighet, men noen få kan ha plager med hetetokter så lenge de lever. Vanligvis kan man få en pekepinn på hvordan ens egne plager vil være, ved å høre med mor om hvordan hennes overgangsalder var.
Ja, dersom man brått kommer i overgangsalder, som ved cellegiftbehandling, så er plagene verre enn dersom overgangsalder inntrer på naturlig vis med gradvis fallende østrogenproduksjon.

Hilsen Ellen