Ekspertsvar

LIse Iren: Jeg er en kvinne i 30 års alderen og har hatt mye angst som har ført til mye stress. Høyt nivå av stresshoromer. Kan dette balanseres ut med tilskudd av østrogen?
Gynekolog Åsle-Marit svarer: Hei!

Nei, det kan det dessverre ikke. Stresshormonet er framfor alt cortisol. Cortisol lages i binyrene, og varierer naturlig gjennom døgnet, aktivitet og stress. Cortisol påvirker først og fremst sukkebalansen i blodet og stoffskiftet gjennom hormonell påvirkning.
Av kjønnshormonene er det først og fremst progesteron som er det "beroligende" hormonet, mens østrogen er det "urolige"-enkelt sagt.
I binyrene lageg det også et annet viktig hormon som kalles DHEA. Mellom Cortisol og DHEA skal det være en balanse. DHEA kan omdannes til både østrogen og progesteron.
Så cortsol har altså en indirekte virkning på østrogenbalansen i kroppen.
Så konklusjonen må være at du ikke vil ha nytte av et østrogentilskudd
hvis symptomene dine er stress og angst og du ellers er i fertil alder og har regelmessig mens. Det soste er det viktigste som forteller at du har normal østrogenproduksjonen.
Håper dette var svar på det du lurte på!