Ekspertsvar

kvinne 38 år: Hei! Jeg er behandlet for brystkreft. Fjernet venstre bryst og påfølgende cellegift 4 FEC 60 og 12 taxol behandlinger. Ble ferdig behandlet for 5 mnd siden. Før behandlingen ammet jeg mitt barn på 4 mnd. Jeg ønsker ett barn til, men er nå i overgangsalder med fsh på skyhøye 107!!! Er det noe håp for meg å få tilbake menstruasjonen? Når er det vanlig å få tilbake menstrasjon etter slik behandling? Min mor kom i overgangsalder 50 år gammel. Har fått time til rekonstruksjon bryst nå i oktober, men vurderer og vente for å gi kroppen ro til å få i gang eggstokkfunksjon igjen. Hva tenker du om det? Er alt håp ute i forhold til barneønske? ? Hvor store/små er sjansene? Er trippel negativ. Er det noe jeg kan ta mot hetetokter, menssmerter verk og tørr skjede?
Lege Bernt svarer: Det er vanskelig å svare deg fordi jeg ikke kjenner hele sykehistorien din. Men jeg skjønner at du har avsluttet cellegiftbehandling for brystkreft for 5 måneder siden og at du før det fjernet venstre bryst og at du fikk påvist kreft i brystet rett etter at du fødte ditt første barn. Det er dessverre slik at mange kvinner utvikler brystkreft i svangerskapet pga hormonforandringene som stimuler vekst av kjertelvevet. Det er derfor sannsynlig at du har en hormonutløst brystkreft, hvis det er riktig vil jeg fraråde deg å gå inn i et nytt svangerskap pga at riskoen for tilbakefall da vil øke kraftig.
Mange av de som utvikler brystkreft i svangerskap kan også ha gener som gjør at de har økt risiko for å utvikle brystkreft.
Du bør derfor diskutere dette med legene som har behandlet deg å få avklart om du har en hormon reseptor positiv brystkreft og om du har arveanlegg for å utvikle brystkreft - har du begge deler vil riskoen for tilbakefall ved nytt svangerskap dessverre være så stor at det sterkt må frarådes.
Har du hormon reseptor positiv brystkreft bør du også behandles med hormonhemmende stoffer som tamoxifen eller lignende - det vil jo også hemme eggstokkfunksjonen og er ikke forenlig med nytt svangerskap.
Hvis du ikke har hormon reseptor positiv brystkreft, og det er det du mener med at du er trippel negativ er situasjonen anderledes. Hvis du da heller ikke har arveanleggene for å utvikle brystkreft - bør du diskutere muligheten for nytt svangerskap og risikoene forbundet med det med de legene som har behandlet deg og kjenner hele sykehistorien din.
At du får høy FSH etter cellegift er ikke unormalt, det mener jeg kan normaliseres når du er 38 år og din mor gikk i ovegangsalder 50 år gammel. Hvor lang tid det vil ta er umulig å svare på, men det er vanlig å få tilbake menstruasjonen etter en slik behandling hvis du ikke i tillegg får hormonhemmende behandling - men noen mister også mensturasjonen for alltid.
Du bør dessverre unngå all behandling med hormonaktive stoffer for overgangsalderplager selv om du ikke har en hormonfølsom brystkreft.
Men du kan prøve akupunktur, og du kan prøve ulike avspenningsteknikker hvis du merker at plagene blir verre ved stress.