Ekspertsvar

Brit: Finnes det naturmidler som letter plager som lite energi?( alle prøver årskontroll er normale) 50 år Siste mens 3år siden. Tar soya 1 tablett 40 mg isoflavoner daglig..er ikke mye plaget med hetetokter,noe hjertebank.er det nyttig å fortsette med dette eller finnes andre naturmiddel? Menopause og psyke. konsentrasjonproblemer siste år. Har også depresjon, noe jeg har hatt før.sammenheng med overgang og moderat depresjon?.
Lege Bernt svarer: Det finnes naturmidler som gir mer energi, det gjør blant annet ginseng, rosenrot og russisk rot, disse kalles adaptogener. Adaptogener gjør at kroppens celler tåler belastninger bedre og gir en bedring både av fysisk og psykisk yteevne. Denne bedrete yteevnen er dokumentert gjennom mange studier. Adaptognene gir lite bivirkninger og er ikke vanedannende og virker ikke sentralstimmulernde. Effekten er lett til moderat og forutsetter at det ikke er andre årsaker til lite energi og tretthet.

Husk at mangel på vitamin B-12 og vitamin-D , jernmangel og jodmangel også vil gi tetthet og lite energi. Dette bør sjekkes ut hos legen din først, hvis du har gått med lite energi over lengre tid. Jodmangel er nok den vanligste av disse ernæringsmanglene, dessverre er det få fastleger som sjekker om pasientene har jodmangel - det skyldes nok at det er en tungvint prøve å ta fordi jodmengden må måles i døgnurin. Husk at du kan ha jodmangel og være trett selv om stoffskifteprøvene er innenfor normalen.
Vi bruker ikke jodberiket salt i matproduksjonen i Norge - det bruker de i resten av Europa, mye tyder på at kanskje så mye som 30 - 50 % av befolkningen i Norge også har lett til moderat jodmangel.

Hvis du har god effekt av soya med isoflavoner(fytoøstrogener) på hetetokter og hjertebank kan du bare fortsette å bruke det. Hvis du lurer på om du trenger det, er det bare å slutte noen uker - kommer hetetokter og overgangsalderplager tilbake får du heller starte opp igjen. Det finnes soyaprodukter hvor det er gjort flere gode produktspesifikke studier som viser god effekt ved menopauseplager, disse har ofte bedre effekt enn andre produkter fordi effekten er bedre kvalitetssikret.

Konsentrasjonsvansker kan bli bedre av ginseng og adaptogener, men kan også skyldes lave B-12 og D-vitamin verdier som bør rettes opp. Nedstemthet og depresjon er også vanlig ved overgangsalder - begge deler blir også verre ved lave vitamin-D og B-12 nivåer. Tilskudd av 5-hydroxytryptofan som kroppen bruker for å danne serotonin kan ha god effekt ved lett til moderat nedstemthet, det kan også Johannesurt ha som også øker serotoninmengden i sentralnervesystemet.

Lykke til

Svaret er sponset av Balderklnikken