Ekspertsvar

Signe: Jeg har hørt at fettvev produserer østrogen i overgangsalderen, vil det si at det lønner seg å ha litt fett på kroppen? Kan man unngå kraftige plager i overgangsalderen ved å være litt lubben?
Gynekolog Åsle-Marit svarer: Hei!
Det er riktig at det omdannes og lagres østrogener i fettvevet. Etter overgangsalder er det vår hovedkilde til østrogen.
Undersøkelser har vist at det er mer hetetokter hos overvektige enn normlavektige, altså at det ikke er noen fordel å være lubben for hetetoktene sin del.
På den annen side så er nok østrogenet i fettvevet viktig for bentettheten. De tynne er mer benskjøre enn de tykke pga mindre sirkulerende østrogen.
Østrogennivået i blodet er også et spørsmål om forholdet mellom produksjon og nedbrytning. Vi eliminerer østrogen ulikt, uavhengig av vekt.
Så det er altså ikke et entydig ja på dette spørsmålet-