Ekspertsvar

Går den ikke bort?: Går overgangsalderen aldri over? Jeg opplever at når jeg drikker kaffe får jeg mere hetetokter, stemmer det?
Takk for svar:)
Gynekolog Åsle-Marit svarer: Overgangsalderen er som navnet sier en forandring i livet, en overgang fra en hormonell plattform til en annen. Det spesielle med kvinner er at det markerer at vår evne til å føre slekten videre, blir borte. Vi får et kraftig fall i østrogenhormonet som er det typiske kvinnehormonet. Menn har ikke dette brå fallet, hos de synker testosteronet gradvis gjennom livet fra 25 år. Østrogenfallet medfører hetetokter, nattesvette, hjertebank og søvnproblemer.
For de fleste er dette avtagende over tid, og man når en ny hormonell balanse. Men for ca 10 % vedvarer varmebølgene livet ut.
Hetetokter kan også oppleves når vi skrur på for mye adrenalin- dvs stress og kaffe!
Det skyldes da ikke direkte østrogen, men andre mekanismer i kroppen.
Håper dette var svar på spørsmålene dine!