Ekspertsvar

Stoffskifte: Kan stoffskiftemedisiner påvirke hjertet når man er i overgangsalderen? Påvirker den kroppens hormoner når man er i overgangsalder og i så fall hva skal man ta prøver av for å forebygge eventuelle hjerteproblemer.
Indremedisiner Håvard svarer: Dette spørsmålet er en gjenganger: Jeg tror at lavt stoffskifte og overgangsplager påvirker hverandre, dvs lavt ubehandlet stoffskifte blir mere uttalt.

Ved behandlet lavt stoffskifte, skal det ikke være noen sammenheng, men mange kvinner vil oppleve hjertebank ved Levaxin-behandling. Det skyldes dels at de liker helst litt høye doser, og dels at Levaxin gir en helt lik hormonvirkning gjennom døgnet som ikke er fysiologisk, dvs biologisk normalt. Det naturlig å tro at stoffskifet bør være lavere om natta i dyp søvn, men det lar seg ikke regulere med Levaxin i særlig grad.

Ved medikamentell behandling av høyt stoffskifte, tror jeg ikke det er noen sammenhenger.