Ekspertsvar

MadreMia: Hei
Jeg er en kvinne i femtiårene. For vel 3 måneder siden kuttet jeg ut østrogen-progeston sekvenspreparat etter mange års bruk. Gikk greit i begynnelsen, men nå er hetetoktene tilbake for fullt og det takler jeg dårlig. Smerter og stivhet i kroppen regner jeg med hormonene å gjøre? Startet i går med østrogen-progeston kombinasjonspreparat og håper det vil hjelpe på hetetoktene. Har også kjøpt Remifemin. Kan jeg kombinere de to? Og hvilke bivirkninger er vanlige for disse tablettene?
Mvh MadreMia
Lege Bernt svarer: Smertene og stivheten i kroppen som du har fått etter å kutte østrogen-progestogen sekvenspreprat er som hetetoktene overgangsalders plager. Når du starter med østrogen-progestogen kombinasjonspreparat vil jeg regne med at du får samme gode effekt som tidligere. Hvis du velger å fortsette med østrogen-progestogen kombinasjonspreparat tror jeg ikke du trenger Remifemin - men du kan godt kombinere de to - men som sakt tror jeg ikke du trenger begge.

østrogen-progestogen kombinasjonspreparat inneholder samme stoffer som østrogen-progestogen sekvenspreprat, men er halvparten så sterkt , det inneholder østrogen og et syntestisk gestagen og gir samme bivirkninger som østrogen-progestogen kombinasjonspreparat men mindre uttalt pga halv dose. Har du hatt lite bivirkninger av østrogen-progestogen kombinasjonspreparat får du enda mindre av østrogen-progestogen sekvenspreparatet.
Det ansees som lite problematisk å bruke slike kombinasjons
preprater i 3-5 år hvis du ikke har økt risiko for å få brystkreft.
Hvis du er midt i femtiårene og allerede har brukt østrogen-progestogen kombinasjonspreparat i 5 år eller mer, ville jeg fortrukket å bruke bioidentisk østrogen som plaster fordi du da kan greie deg med 80-90% mindre østrogen dose og kombinere det med bioidentisk progesteron som tabletter, alternativt velge å bruke Remifemin alene eller kombinere det med Femarelle.
For å myklande overgangsalders plager kan du jo også bruke akupunktur i en overgangsperiode når du kutter østrogen-progestogen kombinasjonspreparat og f. eks. prøver Remifemin.

Remifemin har generelt lite bivirkninger, men kan påvirke leverfunskjonen hos noen få og bør ikke brukes hvis du har kjent leversykdom.