Ekspertsvar

Willemine: Jeg tar Eviana på 3. året, og har begynt med Johannesurt pga av anspenthet og uro i kroppen. Har tatt det i to uker nå. Tror det hjelper litt alt. Men har nå fått litt hetetokter igjen, og vet at Johannesurt kan påvirke/redusere effekten av østrogenet i Eviana. Betyr det at johannesurt også reduserer de negative virkningene til østrogentilskudd, sånn generelt sett? Eller at hele effekten, positive og negative, rett og slett blir borte?
Lege Bernt svarer: Det er riktig at Johannesurt kan påvirke nedbrytningen av en rekke legemidler bl. kjønnshormoner som brukes til behandling av overgangsalder og P-pille. Derfor kan det redusere effekten av Evian. Det er derfor ikke uvanlig at du kan få litt mere hetetokter og litt dårligere effekt av Evian når du begynner med Johannesurt. Johannesurt bidrar til å øke nedbrytningen av østrogen, det vil derfor ikke redusere bivirkningen ved østrogen tilskudd - men tvert om øke de hvis det medfører at du må ta høyere østrogen dose.
Denne økte nedbrytningen av østrogen og steroidhormoner som Johannesurt gir - gjør ikke at effekten blir helt borte men at den reduseres - derfor kan det være behov for en lett dose økning av Johannesurt hvis du har god effekt av planten