Rekonstruksjon av bryst, regjeringen bevilger 50 mill i dag!

Unknown-1
Dato
Tirsdag 15. mai
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

Kari: Veldig bra med denne bevilgningen, det er gode nyheter!
Men jeg blir litt nysgjerrig da, hvor mange ca kan bli operert for denne summen og hvor mange er det som står i kø?
Tusen takk for svar!
Ellen svarer: Ja, nå håper jeg det blir fart på å redusere køen av alle som venter på rekonstruksjon.
Rekonstruksjoner må nå være en del av moderne brystkreftbehandling og en del av pasientforløpet ved brystkreft. Det står ca. 600 brystkreftopererte på venteliste for rekonstruksjon med eget vev i Norge. Halvparten av disse har til nå en ventetid på 6-8 år for operasjon. Ventetiden for de som skal ha rekonstruksjon med protese er nå 1-2 år og det står ca. 800 pasienter i kø for dette.
Det er nå bevilget 50 millioner kroner som fordeles til de regionale helseforetakene i Norge. Fagmiljøene er klare på at dette er for lite penger til å ta unna køen av ventende, men det er en god begynnelse og det er lovet mer penger neste år ved behov.
Disse pengene skal også gå til å bygge opp tilbudet om primære rekonstruksjoner og såkalt onkoplastikk som er mindre inngrep i brystet. Sistnevnte for å kunne tilby brystbevarende oeprasjon til flere pasienter.
Oppgavene er store og mange og offentlige sykehus ønske å ta på seg denne oppgaven. Det er viktig med god tverrfaglig vurdering av tidspunkt for operasjon, type operasjon og videre oppfølgning. Det er laget planer for hvordan man kan avvikle køen av ventende ved bl.a. å bruke ledige operasjonsstuer og helsepersonell på lørdager samt på kveldstid. Fagmiljøene mener de kan klare å få unna køen av ventende i løpet av 2-3 år. Når den køen er borte, så vil det genereres bare ca. 100-150 nye pasienter som trenger sekundær rekonstruksjon per år i Norge og det skal ikke være noe stort problem å unngå at det blir kø på dette. Årsaken er at vi nå legger om til primære rekonstruksjoner.
Med denne ekstra bevilgningen fra revidert statsbudsjett er tilbudet til brystkreftoperte blitt mye bedre.

Vennlig hilsen Ellen