Ekspertsvar

Brystkreft: Hei... Underveis i kreftbehandlingen dukker det stadig opp en del spørsmål. Jeg er premenopausal og skal begynne med antiøstrogener eller aromataseinhibitator. Hva tenker du vedrørende valg mellom disse to?
Jeg har gjennomført EC og cellegift. Har inntrykk av at Taxaner er "relativt nytt" i bruk i primærbehandlingen. Har man noen dokumenterte resultater på bruk av Taxaner på hormonsensitiv kreft i Norge? Finnes det noen måte å måle effekt av behandlingen når man har operert før cellegift?
I blant tenker jeg tilbake på operasjonen. Det ble i patologitapporten beskrevet "knapp margin". Likevel har det aldri vært diskutert om det var aktuelt med reoperasjon. Kan det ha konsekvenser for meg at det ikke er større margin? Skal bestråles i sommer (15 strålinger). Er det fremdeles slik at prognosene er dårligere for oss unge, eller er dette nå kompensert av behandlingen som gis? Har du tips til strategier for å komme seg tilbake til livet uten at redselen for tilbakefall overstyrer alt? Takk for svar!
Brystkreftekspert Ellen svarer: Du har mottatt standard behandling for brystkreft både i Norge og internasjonalt. Behandlingen har de siste årene blitt tøffere med kombinasjon av EC og Taxaner. Taxaner gir gjerne bivirkninger, men er i store studier vist å være nyttig når det gjelder å redusere risiko for tilbakefall av kreften. Vi har ingen gode måter å evaluere nytten av cellegift når den gis etter at svulsten er operert bort, men ut fra de gode resultatene ved bruk av denne kombinasjonen av cellegift, så vet vi at det på generelt grunnlag har god effekt. På individnivå er det vanskeligere å evaluere effekten.
Jeg vet ikke hvor ung du er annet enn at du er premenopausal. Jeg kjenner heller ikke detaljer ved svulsten din, bl.a. hvor hissig den er. De aller fleste premenopausale begynner med antiøstrogener og det er førstevalg med unntak av helt unge pasienter med en mer aggressiv svulst. Antiøstrogener gir gjerne noe mindre bivirkninger enn aromatasehemmere hos unge. Dersom premenopausale skal bruke aromatasehemmere, så må man enten fjerne eggstokkene kirurgisk eller "slå dem ut" medikamentelt med en GnRH-antagonist. Dette fordi man må fjerne all østrogenproduksjon fra eggstokkene for at aromatasehemmere skal ha effekt. Aromatasehemmere (AI) har mange bivirkninger felles med antiøstrogener (hetetokter, tørre slimhinner osv.), men AI kan i tillegg gi besvær med smerter i ledd og muskulatur.
Knappe marginer er helt i orden! Det kan faktisk heller være uheldig å gjøre rereseksjoner da noen studier har antydet at det er forbundet med større risiko for lokalt tilbakefall. Vi vet at det ikke er noe poeng å ha større marginer enn fri margin selv om den er under 1 mm. Du kan altså føle deg helt trygg på at rereseksjon ikke ville bedret din prognose.
Unge kvinner har ofte dårligere prognose fordi svulsten er større og mer aggressiv når den oppdages. Hvis man sammenligner en lik svulst hos en ung og en gammel pasient, så har de like god prognose (stadium for stadium).
Prognosen ved brystkreft er blitt mye bedre de siste årene og du må prøve og tenke at dette skal gå bra. Jeg skjønner likevel godt at man spesielt de første årene etter brystkreftbehandling, er redd for tilbakefall. For å unngå tilbakefall, bør du være fysisk aktiv, holde normal vekt (spesielt unngå vektøkning) og ha et lite alkoholforbruk. Du kan også kontakte Brystkreftforeningen som har en egen gruppe for unge pasienter. Der kan du få mye støtte og tips til hvordan du best kan se positivt på livet.
Ønsker deg alt godt framover!