Spør om det nyeste innen brystkreft

Unknown-1
Dato
Tirsdag 12. juni
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

N.: Hei. 40 år og har brukt antiøstrogener i 5 år. Har nå fått beskjed om å slutte å bruke tablettene. Har hatt hetetokter om natten og kraftig menstruasjon. Vil jeg merke noen endringer? Hva er egentlig % for tilbakefall, synes det er mange som får det etter 5-10 år. Er det i så fall noe jeg kan gjøre for å forhindre det? Noen har nevnt for meg at de har fått en annen type tablett kur etter 5 år med antiøstrogen. Vil samtidig takke alle på Ullevål sykehus får en fantastisk behandling jeg fikk under min operasjon for å fjærne bryst, cellegiftkur og stråling, samt rekonstruksjon av nytt bryst. Er i full jobb, har fin familie og setter utrolig pris på livet.
Ellen svarer: Hei N!
Først og fremst må jeg få takke for hyggelig omtale vedrørende behandlingsopplegget for brystkreftsykdommen din, men det skulle på den annen side bare mangle om ikke du i en slik situasjon skulle bli godt tatt vare på!
Du er en av få unge brystkreftpasienter i Norge og dere møter gjerne litt større utfordringer enn eldre som får denne sykdommen. Ofte er svulstene større og mer biologisk aggressive enn hos eldre kvinner. Kvinner mellom 50 og 69 år går til mammografiscreening og får oftere oppdaget svulsten sin tidligere enn yngre kvinner som stort sett får diagnostisert sin brystkreftsykdom på bakgrunn av at hun selv har kjent en kul i brystet. En 35 åring kan ha barneønske som ofte er vanskelig å kombinere med behandling for kreftsykdom. Men det høres ut som du allerede hadde stiftet familie da du ble syk og jeg regner med at familien har vært en god støtte for deg i disse årene.
Antiøstrogen virker ved å redusere østrogennivået i kroppen. Bivirkningene er de samme som man ser ved overgangsalderplager; hetetokter, tørre slimhinner, ustabilt humør, vektoppgang osv. Det er mulig at de plagene du beskriver vil bli bedre nå som du slutter med medisinen. Det er uvanlig med sterke menstruasjonsblødninger med pågående antiøstrogenbehandling, de fleste mister menstruasjonen dersom de har fått cellegift først.
Prognosen ved brystkreft er blitt mye bedre de senere årene og ca. 90% lever etter 5 år! De fleste tilbakefall kommer innen 2 år etter operasjon, men tilbakefall kan i sjeldne tilfelle forekomme også 20 og 30 år etter behandling. Det beste du kan gjøre for å unngå tilbakefall er å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag, unngå å legge på deg og være måteholden med alkohol.
Det er ingen anbefalinger om videre bruk av noen tabletter i ditt tilfelle. I særskilte tilfelle, kan det være aktuelt med 3 års ytterligere behandling med en såkalt aromatasehemmer hos postmenopausale kvinner (etter overgangsalder), men det er svært sjelden aktuelt.
hege johnsen: Hallo :)
Hvordan kan jeg klare vektnedgang etter oppstart av Tamoxifen? På ett år har jeg økt i vekt ca 15 kg. Jeg var en stund undervektig pga cellegift, deretter normalvektig i ett år, men så startet vektøkningen. Jeg har Tamoxifen som livsforlengende, dvs at jeg ikke slutter med denne etter 5 år. Jeg er 45 og har alltid vært aktiv. Jeg har alltid trent, gått lange turer etc. Pga lymfødem arm og uttalte skjelettmetastaser er det begrenset hva jeg kan gjøre av trening. Har allikevel trent hjemme (stepkasse og DVD) For første gang siden 1994 opplevde jeg å ikke klare å trene mer enn 1/4 av DVD før jeg segnet om. Fatigue er bivirkning både av medisin, tidligere kurer og konstant betennelsesreaksjon i kroppen. Nå vurderer jeg oppstart med Levaxin, evt op bort eggstokk (har bare èn). Har vært innmeldt i vektklubb.no i 5 uker, uten at det har hjulpet. De mener jeg bør veie maten fordi jeg ant spiser mer enn oppgitt. Har regnet ut at jeg ligger på godt under 1000 kcal/døgn.
Hetetokter gjør nattesøvnet oppstykket og usammenhengende, men det synes ikke slik som uønsket fettopphopning, og er derfor ikke noe problem jeg bruker tid på.
Er takknemlig for svar.
Mvh Hege.
Ellen svarer: Kjære Hege!

Så kjedelig å høre hvordan du sliter med sykdom og bivirkninger av behandling for sykdommen din!
Det er en kjent og helt vanlig bivirkning av Tamoxifen at man legger på seg. Vanligvis begrenser det seg til ca. 5 kg, men jeg har også hørt om andre som har lagt på seg så mye som deg. Vi er litt usikre på hva denne vektøkningen består i, det er nok både en fettopphopning og en væskeansamling i kroppen. Mange forteller om store vansker med å gå ned i vekt så lenge de bruker denne medisinen. Det høres ut til at du har gjort alt helt riktig i forhold til å prøve og gå ned i vekt. Jeg forstår godt at fysisk aktivitet er vanskelig siden du har spredning til skjelettet og fatigue (svær trøtthet/slitenhet). Det å gå ned i vekt, vil nok kreve ca. 80% endring i kostholdet og effekten av trening er trolig bare rundt 20%. Men med et kalori-inntak på rundt 1000 i døgnet er det ikke mer å hente her, det er egentlig for lavt, selv for en som slanker seg.
Bruker du noen spesifikke medisiner for spredningen til skjelettet? Noen slike medikamenter kan også ha en bivirkning med vektøkning (i tillegg til den vi ser med Tamoxifen).
Jeg tror ikke jeg kan gi deg noen unike råd vedrørende vektnedgang som du ikke allerede er vel kjent med. Fortsett med kalorirestriksjon, så vil kanskje vekttapet komme gradvis over tid. Muligens kommer du til å måtte skifte til en annen medisin enn Tamoxifen i framtiden (dersom denne mister sin effekt). Da kan det være du får litt ”hjelp” med å gå ned i vekt.
Når det gjelder bruk av Levaxin, så er jo det en medisin man bruker ved lavt stoffskifte, Legen din har sikkert sjekket dette. Pasienter som har fått strålebehandling som har affisert halsen, kan lettere utvikle lavt stoffskifte og få behov for Levaxin som behandling. Pasienter med lavt stoffskifte, kan ha problem med vektøkning, noe som bedres med Levaxin. Fastlegen din er den beste til å sjekke dette for deg.
Jeg vet ikke helt hvorfor du vurderer å fjerne den siste eggstokken din? Er det for å kunne bruke en annen type medisin enn Tamoxifen? Jeg kjenner jo ikke ditt sykdomstilfelle så godt, men det høres ut som denne vurderingen er noe du bør ta med leger på sykehuset der du er behandlet.
Hetetokter og derav søvnvansker er dessverre også en bivirkning av Tamoxifen, men det er ikke sikkert dette vil være så mye bedre med andre typer anti-østrogen behandling som for eksempel aromatasehemmere som gis til kvinner etter overgangsalder, Dette er nok også noe du best får diskutere med leger som kjenner deg på sykehuset.
God bedring!

Hilsen Ellen
iu: Hei!

jordmorsiri på jordmorsiri.no rådet meg til å stille deg et spm jeg lurer på..

Jeg sliter med uønsket hårvekst (nærmest skjegg på haken/halsen og acne) , har nok for mye testosterin og for lite østrogen.... Mistet nylig i MA ,og lurer på om hormonene mine er sannsynelig årsak til at kroppen min ikke klarte å holde på den lille?? Fikk denne hårveksten etter jeg sluttet på ppillen for et år siden...blir bare mer og mer. Har ikke pcos og ble lett gravid....men hadde MA i år.

Hvilke tilskudd er det sannsynlig at jeg får ved neste graviditet? Er 22 år...og veldig fortvilet og redd for å prøve igjen.

Håper på godt svar, på forhånd hjertlig takk!

Hilsen fortvilet jente
Ellen svarer: Kjære iu!
Jeg beklager, men jeg er dessverre ikke rette person til å hjelpe deg med dine plager. Jeg er enig i det du skriver at det nok er en hormonell ubalanse eller større følsomhet for testosteron i hårsekkene dine enn det som er normalt. Det at du lett blir gravid, tyder dog på at mye fungerer som det skal i kroppen din. Jeg tror jeg i første omgang vil henvise deg til kollega Åsle Marit Ullern her i ekspertsvar og be henne besvare spørsmålet ditt.

Hilsen Ellen