Spør om hjertet og hormoner

Unknown-3
Dato
Tirsdag 19. juni
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

undrende: hvordan ser en om en er i tidligovergangsalder? Hva ligger verdiene på da i så fall?

har prøver på s-fsh på 99, s-lh 56,7 s- progrestron på <1 s-øst på 0.13 dette er prøver jeg tok 12 juni ca 20 dager etter en liten menstrasjon, sist mens var da i januar i årogså den meget liten. Siste normale menstrasjon hadde jeg i oktober 2011,

Jeg er 41 år men har problemer med stofskiftet mitt da det er lavt, og mistet min menstrasjon omtent samtidig som jeg fikk problemer med lavt stofskifte. Har bare gått på levaxin siden mars.

VIL jeg få tilbake menstrasjonen når vi finner riktig dose eller har jeg kommet i tidligovergangalder samtidig med lavt stofskifte?
Håvard svarer: Desverre dr det bare tiden som kan vise om mensturasjonen kommer tilbake. Blodprøvene kan passe med tidlig overgangsfase, men menstuajsonen kan også komme tilbake hvis/når stoffskiftetet normaliseres med Levaxin.
Det er vanskelig å gi helt nøyaktige grenser for hormonprøver i overgangsfasen siden det varierer ganske mye fra kvimne til kvinne.
Blodprøver med høy FSH og lave østrogener er typiske funn tidlig i overgangsalderen.

Mange kvinner opplever menopause og lavt stoffskifte sånn omtrent samtidig, det har sansynligvis en immunologsik forklaring.