Spør om brystkreft og hormoner

Unknown-1
Dato
Mandag 3. september
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

Ellen: hHva mener du om de undersøkelsene som har vist at mammgrafi fører til at mange kvinner blir overbehandlet for kreft, at det ikke fører til redusert dødelighet. Er i tvil om en skal ta mammgrafi når den tid kommer.
Ellen svarer: Ja, det er et spørsmål du ikke er alene om å stille seg! Vi vet at det er såkalt overdiagnose hos ca. 15 prosent av de som møter til mammografiscreening. Overdiagnose betyr i denne sammenheng at det påvises en lesjon som aldri vil gi kliniske symptomer hos disse kvinnene, vanligvis dreier det seg om såkalte forstadier til kreft. Vårt problem er at vi i dag ikke vet hvilke av disse forstadiene som vil utvikle seg til kreft og ikke. Av den grunn anbefaler vi alle å fjerne det området i brystet der slikt forstadium er påvist. Min erfaring er at nærmest alle følger denne oppfordringen og ikke angrer på det. Det pågår nå en nasjonal evaluering av screeningprogrammet i Norge. Inntil videre vil jeg anbefale deg å ta del i screeningen. Screeningen har for øvrig også medført at vi har fått opprettet 19 såkalte brystdiagnostiske sentra i Norge og dette har medført en betydelig kvalitetsheving innen diagnostikk og behandling av brystkreft.

Hilsen Ellen
heidi: Hvorfor er ikke legene flinkere aa anbefale progesteronkrem naturlig mot hetetokter til kvinner som har hatt brystkreft .vis dere vet for lite om det ,er det paa tide dere finner ut av det ,og gir et tilbud til de.
Ellen svarer: Hei Heidi!
Takk for oppfordringen til å lære mer om progesteronkrem! Noen vil kanskje si at oppfordringen burde gå til de som reklamerer for kremen, at de kan dokumentere at den er trygg å bruke, ikke bare at den lindrer overgangsalderplager. Vi vet at bruk av østrogen kan øke risikoen for brystkreft. Østrogen og progesteron er hormoner som virker mye via de samme mekanismer. Mange svulster har såkalte progesteron receptorer på overflaten og stimulering av disse med progesteronkrem, har vi grunn til å tro vil kunne stimulere brystkreftceller. Ja, jeg er enig i at vi trenger å vite mer om progesteronkrem, men så lenge dokumentasjon mangler, vil jeg ikke anbefale brystkreftpasienter å benytte denne kremen. Mitt håp er at legemiddelindustrien kan investere forskningsmidler til å finne et effektivt preparat mot overgangsalderplager, som ikke er basert på hormoner av noen art. Finner man et slikt preparat, er jeg sikker på at inntjeningen vil bli god!