Spør om brystkreft og nye metoder

Unknown-1
Dato
Tirsdag 8. januar
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

nille: Hva mener du om mammografiscreening?
Det har vært mye snakk om nytteverdien av mammografi i det siste.
Det er ikke lett for oss vanlige å vite hva som er best.
Skal de som bruker østrogen i overgangsalder ta oftere mammografi enn annet hvert år?
Skal man begynne å ta mammogrfai før 50 år?
Er det noen vits med ultralyd eller MR for sjekk av brystene?
Ellen svarer: Kjære Nille!

Jeg vil anbefale alle kvinner som blir innkalt til mammografiscreening, å møte opp. Ja. det er helt korrekt at nytteverdien av mammografiscreening har vært omdiskutert de senere årene. Det er problematisk å gjøre gode statistiske analyser vedrørende mammografiscreening og dette gjør at ulike studier har kommet med forskjellige resultat. Det er nylig publisert en stor europeisk studie som konkluderer med at det er gunstig å gå til regelmessig mammografiscreening i alderen 50 til 69 år. De finner at kvinner som går til slik screening har en liten overlevelsesgevinst sammenlignet med kvinner som ikke går til screening. Norske tall er også analysert i denne store studien.
Kvinner som bruker østrogen anbefales ikke å gå til hyppigere mammografi enn andre kvinner. Mammografiscreeningen innebærer billedtaking annethvert år og det skal være tilstrekkelig.
Det foreligger ikke studier som viser nytteverdi av mammografiscreening for kvinner under 50 år og det er mer sannsynlig at screeningen evt. bør utvides i den andre enden, nemlig til 75 år enn 45 år. Det er langt flere som får brystkreft i alder over 70 år enn under 50 år.
MR av bryst benyttes kun i helt spesielle tilfelle, for eksempel hos de som har påvist arvelig brystkreft og hos de hvor annen utredning ikke fører til målet. For noen år tilbake trodde vi at MR ville få en større plass i utredning av brystsykdom, men det har vist seg at MR ofte gir uspesifikke svar og faktisk kan føre til unødvendige biopsier.
Hilsen Ellen
jenny: Hva vet vi egentlig om sammenhengen mellomp-piller og brystkreft?
Det er så mye snakk om hormoner brukt i overgangsalder og brystkreft, men er det økt risiko for brystkreft også hvis man bruker p-piller? Har det noe å si hvor lenge man bruker p-piller?
Jeg er 43 år, har ikke født barn, og bruker fortsatt Yasmin p-piller som jeg er fornøyd med. Min søster fikk brystkreft da hun var 50 år, og jeg lurer på om det er trygt for med å fortsette med Yasmin. takknemlig for svar.
Ellen svarer: Kjære Jenny!
Det er en liten økt risiko for utvikling av brystkreft ved bruk av P-piller. Risikoen er imidlertid så liten at det er ingen anbefalinger om å slutte med P-piller eller å unngå å bruke disse selv om det er tilfeller av brystkreft i familien. P-piller beskytter også i en viss grad mot eggstokkreft, som er en farligere kreftform enn brystkreft.

Hilsen Ellen


bente: vis vi kun bruker østrogen i overgangsalderen er det fare for å få limorhalskreft, og vis vi bruker kombi østrogen /gestagen er det mer fare for brystkreft,
Hva i alle dager skal vi gjøre?
Jeg bruker estradot som skal være bioidentisk østrogen og dråper med bio identisk progesteron, håper det går bra.
Ellen svarer: Kjære Bente!
Østrogen i overgangsalder gir ingen økt fare for livmorhalskreft, det er derimot en liten økt risiko for brystkreft dersom det brukes i mer enn 2-5 år.
Det er viktig at østrogen kombineres med gestagen, slik det er i østrogenpreparat i det norske markedet, for å beskytte livmorslimhinnen mot kreftutvikling.
Livmor og livmorhals er to ulike organ med hensyn på kreftrisiko. Østrogenpreparat bør vurderes benyttet hos kvinner som har store plager i overgangsalderen med for eksempel hetetokter. Behandlingsvarighet bør helst ikke overstige 5 år. For å forebygge brystkreft er rådene til alle voksne kvinner at de er fysisk aktive, har et lavt alkoholinntak og unngår unødvendig bruk av østrogenpreparat.

Hilsen Ellen