Spør om hormoner og overgangsalder

Unknown-2
Dato
Tirsdag 27. januar
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

Lisbeth66: Hei, har fått bekreftet at jeg er i overgangsalderen med blodprøver. ( Er 47 år ).Startet med Estradot 50 for ca 2 måneder siden. Har i tillegg hormonspiral.
Hetetokter på dagen er blitt bedre, men har fortsatt annenhver time om natten. Prøversvar pr nå på østtradiol viser under målbart ( lavere enn 0, 10 ).
Trenger jeg høyere dose østrogen eller vil hetetoktene bedres over tid?

Åsle-Marit svarer: Hei!
Du bør prøve Estradot 75 for å se om det kan hjelpe på hetetoktene om natten. Det er ofte slik at man trenger mer østrogen dess yngre man er, og at man senere kan trappe ned igjen når man blir eldre.
Østradiolet ditt i blodet er lavt, men det er vanskelig å måle østrogen da halveringstiden er kort.
For mye østrogen gir hodepine og brystspreng. For lite gir hetetokter og nattesvette.
Som oftest gir det best pekepinn på hva som er riktig dose for den enkelte.
Lykke til med hormonene dine!