Spør om brystkreft, hormoner og overgangsalder

Unknown-1
Dato
Tirsdag 29. september
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

K1966: Hei, 49 år. Fikk diagnose Her2, ER positiv, grad III brystkreft i 2012. Brystbevarendeoperasjon fjernet kul ca 2 cm. 4 FEC100, og 12 cellegiftkurer. Antineoplastisk middel i 1 år, tatt antiøstrogener (20mg) i 2,5 år nå. Planlagt antiøstrogen behandling i 5 eller 10 år. Er VELDIG plaget av hetetokter, hver time hele døgnet, hver tokt varer i flere minutter. Slitsomt og senker livskvalitet. Jobber fullt, men vet ikke hvor lenge jeg kan orke det hvis det ikke bedrer seg. Har forsøkt sentraltvirkende antiadrenergikum - ingen merkbar effekt. Har også forsøkt antidepressiva i noen måneder, reduserte plagene litt i starten, men etter 3 måneder var de tilbake for fullt. Synes du jeg kan vurdere å redusere dosen, eller evt seponere helt?
Ellen svarer: Kjære K1966!

Hetetokter er en vanlig bivirkning av medikament som reduserer østrogennivået i kroppen, men du er også i en alder der mange opplever store hetetokter uten de står på antiøstrogenbehandling. Du beskriver hetetokter som helt klart reduserer livskvaliteten din og jeg er enig med deg at du ikke kan ha det slik du har det nå.
Du har forsøkt det vi vanligvis først prøver ut, nemlig sentraltvirkende antiadrenergikum og antidepressiva. Vi vet at dette ikke har veldig god effekt, men noen opplever ca. 60% reduksjon i hetetokter med bruk av en av disse medikamentene. Disse medikamentene kan imidlertid i seg selv også ha bivirkninger. Jeg ville nå først foreslå for deg at du prøver akupunktur. Mange har god effekt på hetetoktene med den typen behandling som jo også er uten bivirkninger. Dersom dette ikke skulle hjelpe deg, eller hjelpe tilstrekkelig, ville jeg foreslå at du tok en pause fra antiøstrogener i ca. 2 måneder for å se om det bedrer hetetoktene. Dette bør du gjøre i samråd med lege på sykehuset der du kontrolleres. Hvis du opplever bedrete symptomer ved å kutte ut antiøstrogenet du nå bruker, så kan man vurdere å skifte til en annen type medikament som reduserer østrogen, aromatasehemmere. Her må man evt. først sjekke at du virkelig har kommet i overgangsalder. Aromatasehemmerne har imidlertid også hetetokter som en av flere mulige bivirkninger, slik at det ikke er gitt at dette vil være til nytte for deg. Hos noen helt få pasienter, finnes ingen annen løsning enn å kutte ut antiøstrogen helt. Den beste løsningen på hetetokter, er å gi østrogen, men det bør du ikke ha for å unngå stimulering av evt. gjenværende kreftceller i kroppen. En liten fattig trøst; hetetoktene blir gjerne mindre uttalt over tid.

Lykke til!