Spør om brystkreft, behandling og hormoner

Unknown-1
Dato
Tirsdag 23. februar
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

Enela: Hei!
Jeg ble operert for hormonpåvirket brystkreft for ti år siden, med påfølgende cellegift og hormonbehandling, og har etter det vært symptomfri. Er nå 56 år og har kommet godt inn i overgangsalderen med de "normale" plager som følger. Plagene er imidlertid av en slik art og størrelsesorden at jeg vurderer å starte lokal østrogen behandling. Hvordan vil du vurdere dette? Min gynekolog mener det nå er "helt innafor" å forsøke.
Ellen svarer: Hei Enela!
Jeg er helt enig med gynekologen din. Dersom man har store plager med tørr skjede, gjentatte urinveisinfeksjoner og andre typiske overgangsalderplager, så kan lokal behandling med østrogen i skjeden gi god symptomlindring. Lokal østrogenbehandling vil imidlertid alltid også gi en liten systemisk effekt og du er sikkert kjent med at østrogen kan stimulere østrogenreceptorpositive kreftceller. Du har vært kreftfri i 10 år og risikoen ved slik lokal behandling anses for liten. Det beste er jo å klare seg uten ekstern tilførsel av østrogen, men jeg synes også at du kan prøve dette for en periode og se om nytteverdien er god for deg.

Hilsen Ellen