Spør om brystkreft, behandling og hormoner

Unknown-1
Dato
Tirsdag 31. januar
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

ellen: Hei Rigmor!
Så bra at det har gått fint med brystbevarende operasjon og bare fjerning av en lymfeknute (sentinel node) i armhulen. Dette gjør at det kirurgiske inngrepet er så lite som mulig og du har trolig kommet deg raskt etter operasjonen. Det er nå flere studier som viser at brystbevarende operasjon er minst like bra som det å fjerne brystet, også ved såkalt trippel negativ sykdom. Trippel negativ betyr at en svulst ikke har receptorer (mottakere) for østrogen og progesteron eller HER2. Ki67 er et mål på hvor hvor raskt cellene deler seg, dersom verdien er høy (50-100%) er det altså tegn på en noe mer raskt voksende svulst. Du vet altså ikke hvor høy Ki67 er foreløpig, men svulsten din er trippelnegativ og grad 3, noe som i seg selv kan tyde på en noe mer rasktvoksende svulst. Norske og internasjonale retningslinjer tilsier at man bør ha kjemoterapi etter operasjon og før strålebehandling. Jeg kjenner ikke detaljer vedr. sin sykdom, men jeg vil absolutt anbefale deg å ta imot kjemoterapianbefalingen. Kjemoterapi kan bidra til å drepe kreftceller som kan ha kommet på avveie, mens strålebehandlingen bare virker lokalt i brystet. Strålebehandling er en del av behandlingsopplegget ved brystbevarende operasjoner og skal forhindre lokalt tilbakefall i brystet. Nesten alle med brystkreftsvulster med grad 3, anbefales kjemoterapi. Dersom tumor er trippel negativ og pasienten er premenopausal (vanligvis under 50 år), så øker det indikasjonen for kjemoterapi. Kjemoterapi er en tøff behandling, men med dokumentert god effekt, spesielt med svulster som ligner den du har. Når svulsten er trippel negativ, har du ikke nytte av antiøstrogentabletter, som vi oftest bruker hos pasienter uten trippelnegativ sykdom. Dette brukes gjerne i tillegg til kjemoterapi og strålebehandling. Siden du ikke kan dra nytte av denne tablettbehandlingen, styrker det anbefalingen om kjemoterapi. MR brukes ikke i kontrollopplegget ette brystkreftbehandling. Det er kun i helt spesielle tilfelle at det er aktuelt å benytte. Lykke til med videre behandling!
Rigmor: Hei.

Jeg er en kvinne på 47 år. Jeg fikk påvist brystkreft i desember-16. Ble operert nå i starten av januar med brystbevarende kirurgi. Tumoren lå like under huden. De tok vekk en lymfeknute som viste normalt vev, altså ingen spredning til lymfe.Alle undersøkelser gjort før operasjon viser heller ingen spredning. Fikk vite at det var 3 cm karsinom som er trippel negativ og grad 3. Svar på 1067 var ikke kommet enda.
De er nå sikker på at hele svulsten er borte, men vil for sikkerhets skyld anbefale celleg ft før strålingi. Jeg har takket nei til cellegift, men går for stråling. Har jeg stor risiko for tilbakefall ved å unngå cellgift? De vet jo ikke på forhånd om cellegiften virker,. Får alle cellegift som har grad 3, og hva betyr denne graden? Får man ikke mr etter kirurgi, er utført før strålebehandling?