Spør om brystkreft, behandling og hormoner

Unknown-1
Dato
Tirsdag 21. mars
Tid
20:00 - 21:00

Innsendte spørsmål

Brystkreft grad tre: Hei. Jeg har relativt nylig fått diagnosen brystkreft i en alder under 35 år. Jeg har utviklet angst for å ikke se barnet mitt vokse opp og har totalt mistet evnen til å føle glede. Ut i fra det jeg leser på Internett om min "type kreft", grad 3, flere tumorer på rundt 2cm og spredning til mange lymfeknuter, hormonsensitiv...får jeg inntrykk av at utsiktene for meg er svært dårlige med tanke på residiv/fjernmetastaser. Hvordan er det egentlig? Kan man forvente et "langt" liv eller er det større sjans at man dør ung? Har forstått at brystkreften er en systemsykdom, så selv om svulsten er ute er kroppen "syk"... Det stresser meg kontinuerlig at kreften er i meg. Cellegiftbehandles.
Nå en måned etter fjerning av brystet har det utviklet seg mange harde klumper i armhulen...er det normalt arrvev?
Ellen svarer: Kjære deg!

Jeg forstår godt at du opplever denne situasjonen som vanskelig. Det å få en diagnose med kreft fremkaller angst hos alle og tanker rundt liv og død er helt vanlig.
Brystkreft rammer sjelden så unge kvinner som deg. Hos unge kvinner er det oftere slik at svulsten er noe mer rasktvoksende enn hos eldre kvinner. Det tar også oftere noe lengre tid før svulsten diagnostiseres fordi man ikke tenker tanken på at også unge kvinner kan få brystkreft og i denne aldersgruppen er det ikke vanlig å gå til mammografi.
Prognose ved brystkreft avhenger av mange faktorer, noen kjenner vi til og andre vet vi foreløpig ikke så mye om. Vi baserer prognose hovedsaklig på svulststørrelse, evt. spredning til lymfeknuter i armhulen, grad og ulike faktorer som østrogenreceptor, HER2 og Ki67. I hovedsak er det slik at store svulster med spredning til mange lymfeknuter i armhulen har noe dårligere prognose enn små svulster uten spredning til armhulen. Men vi kan også se at små svulster under 1 cm uten spredning til lymfeknuter, kan gi tilbakefall av kreftsykdommen. Prognoseverktøy basert på statistikk gir liten mening for den enkelte pasient. De siste tall fra Kreftregisteret i Norge viser at 90% av alle med brystkreft, lever 5 år etter at diagnosen ble stilt.
Behandling av brystkreft er stadig blitt bedre i den forstand at den er blitt tøffere med bedre resultater, men dessverre er det mange som får ulike bivirkninger av behandlingen. Det stemmer at brystkreft oppfattes som en systemsykdom og cellegift er derfor en veldig viktig del av behandlingen hos de aller fleste. Det er ikke rart om du ikke føler deg i form underveis i cellegiftbehandlingen.
Alle som har fått brystkreft vil kjenne spesielt godt etter ulike "vondter" i kroppen og engstes for om det kan være spredning av brystkreft, noe det svært sjelden er. At du kjenner klumper i armhulen allerede en måned etter at alle lymfeknuter i armhulen er fjernet, er absolutt mest sannsynlig arrvev som du selv foreslår. For ordens skyld bør du be en lege se på det neste gang du skal til cellegiftbehandling.
Jeg kan ikke gi deg noen garanti om at du vil leve et langt normalt liv, men sannsynligheten for det er mye større enn det motsatte. Behandlingen du får er effektiv og du vil bli fulgt opp regelmessig på sykehuset ditt i mange år framover. I den grad det er mulig kan du prøve å unngå vektøkning, være fysisk aktiv og være forsiktig med alkohol. Det er de faktorene du selv kan påvirke i forhold til å redusere risiko for å få brystkreften tilbake.
Dersom angsten for tilbakefall av kreft plager deg unormalt mye, kan du be om å få snakke med en psykolog på sykehuset ditt.
Jeg ønsker deg alt godt!
Brystkreft grad tre: Hei. Jeg har relativt nylig fått diagnosen brystkreft i en alder under 35 år. Jeg har utviklet angst for å ikke se barnet mitt vokse opp og har totalt mistet evnen til å føle glede. Ut i fra det jeg leser på Internett om min "type kreft", grad 3, flere tumorer på rundt 2cm og spredning til mange lymfeknuter, hormonsensitiv...får jeg inntrykk av at utsiktene for meg er svært dårlige med tanke på residiv/fjernmetastaser. Hvordan er det egentlig? Kan man forvente et "langt" liv eller er det større sjans at man dør ung? Har forstått at brystkreften er en systemsykdom, så selv om svulsten er ute er kroppen "syk"... Det stresser meg kontinuerlig at kreften er i meg. Cellegiftbehandles.
Nå en måned etter fjerning av brystet har det utviklet seg mange harde klumper i armhulen...er det normalt arrvev?
Ellen svarer: Kjære deg!

Jeg forstår godt at du opplever denne situasjonen som vanskelig. Det å få en diagnose med kreft fremkaller angst hos alle og tanker rundt liv og død er helt vanlig.
Brystkreft rammer sjelden så unge kvinner som deg. Hos unge kvinner er det oftere slik at svulsten er noe mer rasktvoksende enn hos eldre kvinner. Det tar også oftere noe lengre tid før svulsten diagnostiseres fordi man ikke tenker tanken på at også unge kvinner kan få brystkreft og i denne aldersgruppen er det ikke vanlig å gå til mammografi.
Prognose ved brystkreft avhenger av mange faktorer, noen kjenner vi til og andre vet vi foreløpig ikke så mye om. Vi baserer prognose hovedsaklig på svulststørrelse, evt. spredning til lymfeknuter i armhulen, grad og ulike faktorer som østrogenreceptor, HER2 og Ki67. I hovedsak er det slik at store svulster med spredning til mange lymfeknuter i armhulen har noe dårligere prognose enn små svulster uten spredning til armhulen. Men vi kan også se at små svulster under 1 cm uten spredning til lymfeknuter, kan gi tilbakefall av kreftsykdommen. Prognoseverktøy basert på statistikk gir liten mening for den enkelte pasient. De siste tall fra Kreftregisteret i Norge viser at 90% av alle med brystkreft, lever 5 år etter at diagnosen ble stilt.
Behandling av brystkreft er stadig blitt bedre i den forstand at den er blitt tøffere med bedre resultater, men dessverre er det mange som får ulike bivirkninger av behandlingen. Det stemmer at brystkreft oppfattes som en systemsykdom og cellegift er derfor en veldig viktig del av behandlingen hos de aller fleste. Det er ikke rart om du ikke føler deg i form underveis i cellegiftbehandlingen.
Alle som har fått brystkreft vil kjenne spesielt godt etter ulike "vondter" i kroppen og engstes for om det kan være spredning av brystkreft, noe det svært sjelden er. At du kjenner klumper i armhulen allerede en måned etter at alle lymfeknuter i armhulen er fjernet, er absolutt mest sannsynlig arrvev som du selv foreslår. For ordens skyld bør du be en lege se på det neste gang du skal til cellegiftbehandling.
Jeg kan ikke gi deg noen garanti om at du vil leve et langt normalt liv, men sannsynligheten for det er mye større enn det motsatte. Behandlingen du får er effektiv og du vil bli fulgt opp regelmessig på sykehuset ditt i mange år framover. I den grad det er mulig kan du prøve å unngå vektøkning, være fysisk aktiv og være forsiktig med alkohol. Det er de faktorene du selv kan påvirke i forhold til å redusere risiko for å få brystkreften tilbake.
Dersom angsten for tilbakefall av kreft plager deg unormalt mye, kan du be om å få snakke med en psykolog på sykehuset ditt.
Jeg ønsker deg alt godt!