Du er her: Ordliste

brystkreft

Ordliste
Hyppigste kreftform hos kvinner, som har vært jevnt økende i Norge siste 30 år.

Utgjør ca. 25% av all kreft hos kvinner.

Risikofaktorer er knyttet til hormonelle forhold og livsstils-faktorer.

Tidlig tidspunkt for første menstruasjon, sen menopause og ingen barn er kjente risikofaktorer.

15% av alle nye brystkreft-tilfelle rammer kvinner under 50 år.

Tidligere diagnostikk, forbedrende operasjonsmetoder og nye typer tilleggbehandling, gjør at kvinner lever lengre og bedre med denne diagnosen enn før.

Ved hormonbehandling i overgangsalder ser det ut til at det er en liten økt risiko for brystkreft etter 5 års bruk.

Risikoen er borte etter 5 år uten hormoner.
Tilbake