Du er her: Ordliste

blodpropp

Ordliste
Blodet levres og blir til en organisert masse som propper til en blodåre – det kan være en blodåre til hjertet (vene) eller en blodåre fra hjertet (arterie).

Blodpropp skyldes diverese riskofaktorer, hvorav alder i seg selv er en.

En annen er tilstander av høy østrogenkonsentrasjon: graviditet, p-pillebruk og substitusjonsbehandling med østrogen i overgangsalder.

Noen har også arvelige blodsyksdommer eller disposisjoner som gjør at proppdannelse skjer oftere.

Her er Leidenmutasjon den mest kjente som 10% av befolkningen har asymtomatisk.
Tilbake