Du er her: Ordliste

screeningprogrammer

Ordliste
I Norge finnes det 2 screeningprogrammer for kvinner.

Det eldste er screeningen for livmorhalskreft fra 25 til og med 69 år, der vi alle får et brev fra Kreftregisterert hvert 3 år om å ta en celleprøve fra livmorhalsen hos legen.

Det er også kommet screening for brystkreft for 50 til og med 69 år, der nå alle kvinner hvert annet år blir innkalt til mammografi som er en røntgenundersøkelse.

Det er mulig å reservere seg for innkallingene.

Grunnen til at disse aldergrensene er valgt, er ut fra cost-benefit analyser. Det betyr ikke at f.eks. kvinner over 70 år ikke får brystkreft, men etter den tid må man passe på at disse undersøkelsene tas selv.
Tilbake