Du er her: Ordliste

Akupunktur


Ekspertsvar

"Tone" spør eksperten:

Hei ...

Artikler

Akupunktur,  homeopati og overgangsalderen

Akupunktur, homeopati og overgangsalderen

Kinesisk medisin forstår menopausen først og fremst som for lite Jing. Symptomene i overgangsalderen ses på som en ubalanse mellom yin og yang i nyrene. Akupunktøren vil derfor jobbe med å bremse tapet av Jing – fylle på med qi-energi og skape balanse mellom yin og yang i kroppens ulike organger.
Alternativbehandling i overgangsalderen

Alternativbehandling i overgangsalderen

Tre av fire kvinner bruker alternative behandlingsformer mot plager i overgangsalderen. Bruk av alternativ behandling i overgangsalder er svært utbredt. I en spørreundersøkelse publisert juli-2002(1) som dekket 886 kvinner i alder 45 – 65 år fra Washington, svarte 76,1% at de brukte minst en av 8 ulike alternative behandlingsformer.
Akupunktur og hetetokter

Akupunktur og hetetokter

Dette er en liten studie, men den antyder at elektroakupunktur kan være et godt alternativ til medikamentell behandling av store plager med hetetokter hos brystkreftopererte eller kvinner som ønsker et ikke medikamentelt alternativ til hetetoktbehandling.
Prøv akupunktur mot plager i overgangsalderen

Prøv akupunktur mot plager i overgangsalderen

På denne Youtubesnutten snakker Bernt om akupunktur og hvordan det kan hjelpe mot overgangsplager.
Hormonfølsom brystkreft og hetetokter

Hormonfølsom brystkreft og hetetokter

Ellen har svart på hva man skal gjøre når man har blitt behandlet for hormonfølsom brystkreft og så kommer i overgangsalderen og får saftige hetetokter. Kan man bruke hormoner da, eller finnes det andre muligheter?
Norsk forskning om akupunktur og hetetokter publisert i USA

Norsk forskning om akupunktur og hetetokter publisert i USA

Verdens ledende medisinske tidsskrift for leger som jobber med overgangsalderen, Menopause Journal, publiserer i siste nummer den norske forskningen om akupunkter og hetetokter. Forskningen viser at akupunktur virker mot hetetokter, men at det ikke er langtidsvirkninger 6 måneder og 12 måneder etter behandlingen.