Du er her: Ordliste

Hjertekarsykdom


Artikler

Kvinner og hjertekarsykdom.

Kvinner og hjertekarsykdom.

Overgangsalderen kommer til alle kvinner og med den fallende østrogenkonsentrasjon. Dette fører til de relativt umiddelbare og velkjente plagene som hetetokter, nattesvette og humørsvigninger.
Hjerte- og karsykdom senere hos kvinner

Hjerte- og karsykdom senere hos kvinner

Hjerte-og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken blant kvinner, men rammer først 10-15 år senere enn hos menn. Likevel vet vi lite både om årsaker og behandling. Nesten all forskning er gjort på menn – men kjønnsforskjellene er store.
Stort alkoholforbruk skadelig

Stort alkoholforbruk skadelig

Kvinner som har et høyt alkoholbruk risikerer å få forstørret hjerte. Det kan igjen kan føre til hjerteinfarkt og slag. Alkohol i større mengder virker i større grad som gift på det kvinnelige hjertet enn det gjør på det mannlige hjertet.