Du er her: Ordliste

Kvinnehelse


Artikler

 1,6 millionerklubben setter fokus på kvinners helse

1,6 millionerklubben setter fokus på kvinners helse

- Visste du at flesteparten av kvinner dør av hjerte-karsykdommer fordi symptomene ofte er feiltolket? At det blir bevilget mindre penger til forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn? Eller at medisinsk forskning i hovedsak er gjennomført på menn til tross for at det er biologiske, fysiologiske og farmalogiske ulikheter mellom kjønnene?