Du er her: Ordliste

Statiner


Artikler

Kan for høyt kolesterol øke risikoen for brystkreft?

Kan for høyt kolesterol øke risikoen for brystkreft?

Å unngå for høyt kolesterol kan trolig redusere faren for brystkreft og risiko for spredning dersom man først har fått brystkreft.
Kan kolesterolsenkende medisiner redusere brystkreftfaren?

Kan kolesterolsenkende medisiner redusere brystkreftfaren?

Kolesterolsenkende medisiner, også kalt statiner, brukes av veldig mange nordmenn. Hensikten er å forebygge hjerteinfarkt og evt. hjerneslag. Gevinsten ved bruk for denne indikasjonen har vært noe omdiskutert, men norske anbefalinger tilsier bruk av slik medikament ved forhøyet kolesterolverdi i blod. Statiner kan hemme noen signalveier som er av betydning for utvikling av kreft.