Du er her: Ordliste

Sykdom


Artikler

Hjerte- og karsykdom senere hos kvinner

Hjerte- og karsykdom senere hos kvinner

Hjerte-og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken blant kvinner, men rammer først 10-15 år senere enn hos menn. Likevel vet vi lite både om årsaker og behandling. Nesten all forskning er gjort på menn – men kjønnsforskjellene er store.
Usynlig syk

Usynlig syk

Én av fem sykemeldinger er forårsaket av psykisk sykdom. Lidelser som ikke er synlige. Belastningen ved å være usynlig syk gjør hverdagen ekstra utfordrende. I tillegg sliter mange med diffuse plager, som ikke vises verken på røntgenbilder eller blodprøver.
Test deg selv: Er du en hypokonder?

Test deg selv: Er du en hypokonder?

Ca 50 000 nordmenn har hypokondri: redsel for at de lider av en galopperende og dødelig sykdom – trass i at undersøkelser viser at de er friske. Nå kan du teste deg selv ved å svare på 14 spørsmål.
Når partneren blir syk

Når partneren blir syk

Hvis alvorlig sykdom rammer en av partene i et forhold, blir mye forandret. Par opplever ofte manglende hjelp og støtte fra det offentlige. Den pårørende får ofte en krevende omsorgrolle som kan strekke seg over lang tid. Resultatet blir gjerne isolasjon og nedsatt funksjonsevne for begges del.
Arvelig sykdom gir skamfølelse

Arvelig sykdom gir skamfølelse

Pasienter med arvelig høyt kolesterol, føler seg ofte sårbare i møte med helsevesenet. Gode og velmenende råd kan gjøre vondt verre.