Du er her: Ordliste

Whi


Artikler

Hormonbehandling -hvor er vi i dag?

Hormonbehandling -hvor er vi i dag?

Nye studier basert på Womens Health Initiativ (WHI) kommer nå etter at hovedstudien ble lagt ned for 10 år siden. Man har fortsatt å følge en del av disse kvinnene og finner nå at hormoner kanskje ikke er så farlige som man trodde, men det skal overveies nøye og tilpasses i hvert enkelt tilfelle.
Dansk studie om forebygging av osteoperose (DOPS)

Dansk studie om forebygging av osteoperose (DOPS)

I Danmark har man fulgt 1006 kvinner etter at studien WHI, Womens Health Initiativ, ble stoppet i 2002. Målene var død, hjertesvikt og hjerteinfarkt, ikke brystkreft i denne delen av studien.